top of page

Prečo to robíme?

 

Už odpradávna sa snaží ľudstvo o pozitívny, kľudný a zdravý, teda harmonický život. Naši predkovia kľúč k harmónii našli.

Život v priamej interakcii a súlade s prírodou a jej silou dáva človeku nie len harmóniu tela, ale aj harmóniu srdca, ducha a mysle.

Svet a ľudská spoločnosť, v ktorej žijeme, pomaly a isto odvracia náš pohľad od lesov, riek či potokov, lúk a divokej zvery a upriamuje ho na sklo, klimatizáciu, lesk a pôžitky z nákupov. Moderné obchodné centrá absolútne ovládli slobodnú vôľu a reklamy navigujú ľudí ako žiť, čo a kedy kúpiť, čo a kedy oslavovať, ako sa správať a kým byť. Dovoľujeme obchodom slobodne predávať potraviny plné toxínov a alergénov. Toto je doba, v ktorej žijeme. Pedagogicky a psychologicky vytvorená ilúzia oddelenosti oslabuje city a záujem o skutočný život a pravé hodnoty, ktoré sú spojené s rodinou a prírodu – teda svetom, ktorý by nás mal obklopovať a dávať nám pocit bezpečia.

Na Slovensku vzniklo niekoľko fariem a farmárskych obchodov, kde človek získa možnosť nákupu pravých potravín. Objavujú sa výrobcovia prírodného drogistického tovaru a dokonca i oblečenia. Slovensko zaznamenalo minimálne 6 spoločenstiev, ktoré sa hlásia k staroslovanským tradíciám a zvykom. Stále sa tu nájdu ľudia, ktorých nezaslepila žiara a lesk konzumného sveta, ale ohromuje ich krása a sila prírody.

Hlavným cieľom Akademia Natura je šírenie myšlienok zdravého životného štýlu vedúceho k celkovej harmóni. Keďže sú v nás tieto princípy zastúpené, je potrebné sa im náležite venovať a rozvíjať ich. Iba vtedy je možné, aby sme boli plnohodnotnými ľudskými bytosťami žijúcimi v súlade s okolitým svetom a najmä prírodou, kde všetko so všetkým súvisí. Ilúzia oddelenosti je len ilúziou, ktorú dedíme už tisícročia. Tejto ťarchy sa zbavíme len vtedy, keď prestaneme byť závislí na materiálnom svete trblietok a pozlátka.


Ako dosiahnuť harmóniu a ako nám pomôže v reálnom živote?

Snažíme sa šíriť poznatky prevažne z prírodných vied, filozofie Tao a Véd počas krátkodobých alebo týždňových štúdijných seminárov.

Relax, interakcia s rodinou a všetkých vekových kategórií, vyrovnanosť, zvládanie stresu, výuka riešení problémov pohybového aparátu, zásady správneho stravovania, formy detoxikácie...toto je reálna “inštruktáž a výstroj” do tohto reálneho sveta - reálneho života.

 

A prečo to teda robíme?

 

Buďme vodou, ktorá vylieči to, čo je potrebné a zavlaží to, čo stráda a donesie nás tam, kam treba. To všetko neodbytne, nezastavitelne a hlavne s radosťou.

bottom of page