top of page

Vo Vrbovciach cvičia KUNG FU šikovné deti aj dospelí.

Kung Fu ako filozofiu a bojové umenie poznáme hlavne z akčných filmov alebo vystúpení aj na Slovensku populárnych Shaolinských mníchov. Čo však priviedlo učiteľa Kung Fu a kondičného trénera Petra Kotusa práve do Vrboviec a aký prínos to môže znamenať pre obec a okolie?

AN: Škola Šeliem Vrbovce – Prečo ste sa rozhodli otvoriť tréningy Kung Fu práve vo Vrbovciach? Ponuka voľnočasových aktivít je možno aj kvôli širšej základni predsa len väčšia v mestách.

Toto rozhodnutie prišlo prirodzene po inom rozhodnutí -  a to keď sme sa s priateľkou rozhodli postupne zmeniť životný štýl a celkovo zlepšiť naše zdravie. „Odísť z  mesta“, ako je to dnes už celkom populárne, je veľmi efektívnym riešením. Teda, celkovo to vnímam ako pozitívny trend. No a kto pozná Vrbovce a okolie, chápe, prečo sme si tento krásny kraj vybrali.

AN: Ako s týmto rozhodnutím súvisí  Kung Fu?

Kung Fu vlastne za to všetko môže. Prišlo mi do života relatívne neskôr, už dosť po 20dke, ako výsledok mojej potreby sebapoznania a skutočnej pozitívnej zmene. Športu som sa venoval menej než rekreačne a pracoval som ako jeden z mladých ambicióznych manažérov, ktorí chceli uveriť americkému snu. Nemilosrdná mašinéria chamtivosti, ktorá prevzala otvorene moc po tej tzv. nežnej revolúcii vo mne vyvolala pocit, že tento svet okolo nemôže byť reálny, resp. že takto už žiť ďalej nemôžem. Život v skratke – škola, zamestnanie, manželstvo, hypotéka, dôchodok, hrob – pre mňa stratili definitívne akúkoľvek atraktivitu. No a Kung Fu mi aj v osobe môjho majstra a dlhoročného priateľa Slavomíra Bachratého ponúklo cestu skutočného sebapoznania a neustáleho zdokonaľovania sa, ktorému sa oplatí venovať po celý život. Nech som sa venoval čomukoľvek a pracoval v akejkoľvek oblasti, praktikovanie tohto umenia mi vždy pomáhalo získavať rovnováhu a jeho praktické využitie v živote prinášalo neoceniteľné benefity.

AN: Je teda jedno v akom veku sa človek tomuto umeniu začne venovať?

Jedno to nie je, ale nie je to podstatné. Je potrebný iný prístup vzhľadom na vek, pohlavie, prípadne pôvod. Keď však človek úprimne prejavuje snahu a pestuje pevnú vôľu počas tréningu, prináša táto práca cenné ovocie v každom veku bez rozdielu. Teda, ak je človek dosť odvážny preveriť svoje morálne a fyzické kvality a pozrieť sa pravde do očí. Pravde o tom, kto som, čo naozaj potrebujem a kam smerujem. Navyše, svet Kung Fu alebo Wu Shu získal a vyvinul počas svojej viac než 5000 ročnej tradície toľko poznania vo vonkajších aj vnútorných štýloch, že dnes je naozaj dobre možné vybrať si štýl aj zamerania podľa konkrétneho človeka. Samozrejme, ak nájde vhodného majstra a dostupnú školu vo svojej zemepisnej šírke.

AN: Predsa len Kung Fu nieje úplne pre každého, však?

Máte pravdu. Na tejto ceste nemá miesto netrpezlivosť, plytké rýchle ambície a už vôbec nie predvádzanie alebo podvádzanie. Tréning je časovo náročný, študenti, ktorí chcú dosiahnuť badateľný progres, musia najviac trénovať doma. V dnešnej „instantnej“ dobe plnej „pohoničov a poháňaných“, študenti občas nechápu, že za 2 x 1,30 h týždenne síce zhodia pár kíl, ale nie je možné zvládnuť danú techniku úplne. Potrebný je hlavne tréning doma, „vždy keď je to možné“. Pritom si človek vypestuje sebadisciplínu a pevnú vôľu. Aj to je dôvod, prečo Kung Fu nieje a zrejme tak skoro ani nebude masovou aktivitou v našej spoločnosti. Zatiaľ ešte stále prevláda prístup – výsledky rýchlo, lacno a veľa.

AN: Čo teda získa študent Kung Fu pod vedením Akadémie bojových umení Škola Šeliem?

Škola Šeliem vo Vrbovciach je súčasťou Akadémie bojových umení Škola Šeliem so základňou v Bratislave, ktorú sme zakladali spolu s naším majstrom a ďalšími asistentmi pred 16timi rokmi zhruba v tej podobe, ako ju poznáme dnes. Základom výuky sú zvieracie štýly a hlavne aplikácia umenia v praxi, samozrejme iba v prípade nevyhnutnej potreby. Výuková látka je v rámci všetkých pôsobísk v svojom základe rovnaká – harmonický rozvoj pohybových a psychických schopností, t.j. sila, pružnosť, rýchlosť, techniky rúk aj nôh, akrobacia. V rámci tréningu mysle pracujeme na posilňovaní pevnej vôle, sebadisciplíny a sebadôvery. Ak hovoríme o štýloch, tento rok načrieme do štýlov Draka, Tigra či Bociana. Na programe bude aj Sekací box a Južná päsť

Vo Vrbovciach sa venujem tréningu detí aj dospelých. ZŠ Vrbovce dlhodobo podporuje vznik voľnočasových aktivít svojich žiakov aj verejnosti. K dispozícii máme peknú telocvičňu s dobrým technickým zázemím. A tak sa môžu Kung Fu učiť aj deti od cca. 2. ročníka v rámci krúžkov školy alebo tie staršie vo večerných hodinách v rozšírenom tréningu, kde sa venujem aj dospelým.

A dospelých myslím aj tých ďaleko po tridsiatke. Prirodzene tak vznikol dopyt aj po cvičení vnútorných štýlov a tak sa zatiaľ raz mesačne venujeme aj cvičeniu Čchi Kung, čo je druh cvičení zameraný na zdravie a dlhovekosť, známy aj ako „pravý elixír mladosti“.

Aktuálne plánujem rozšíriť ponuku aj o špeciálnu formu kondičného tréningu pre záujemcov o prípravu na iné športové aktivity (futbal, hokej atď.) alebo celkovo o zlepšenie fyzickej kondície.

V prípade, že sa študent venuje takémuto komplexnému tréning dlhodobo, získava tak okrem pevného zdravia a psychickej pohody aj mnoho znalostí pre riešenie situácií v bežnom živote či už pracuje mentálne alebo manuálne. V prípade detí, myslím, že ani nemusíme pripomínať potrebnosť zdravého pohybu pre ich vývoj. Dnes je negatívny vplyv lákavých technológií zreteľne badateľný aj na populácii na vidieku. Tie vedú deti k psychickej a hlavne fyzickej pasivite a izolácii. Naopak Kung Fu pestuje aktivitu, vzájomnosť a celistvý pohľad na svet. V prípade detí, to všetko hlavne hravou formou. Preto je každý nový študent úspech, ktorý znamená veľké pozitívum pre jeho ako aj budúcnosť celej spoločnosti.

AN: Škola Šeliem je známa aj spoluprácou s celoslovensky pôsobiacou Detskou Organizáciou FENIX, prípadne organizáciou Akademia Natura. Akým aktivitám sa venujete v tejto zostave?

Je len prirodzené, že Kung Fu najviac svedčí príroda a čerstvý vzduch. A tak sme pred niekoľkými rokmi začali organizovať letné školy a sústredenia v krásnom prostredí lesov na Záhorí. Túto tradíciu sa nám podali rozvinúť aj spoluprácou s Detskou organizáciou FÉNIX, ktorá je zameraná na organizáciu podujatí v prírode hlavne pre deti, ale aj dospelých. Táto spolupráca pre nás znamenala zlepšenie kvality našej činnosti a mnoho inšpirácie, ktorú získate, ak sa učíte od super ľudí s dlhoročnou praxou a láskou k našej prírode.

Environmentálny princíp udržateľnej budúcnosti nás viedol k rozvoju tejto myšlienky do založenia združenia Akademia Natura, ktorá sa zameriava na zjednocovanie a spájanie ľudí v rámci rodiny, komunity aj celej spoločnosti. Využívame metódy osobného rozvoja a sebapoznávania a taktiež pozorovania fungovania nášho ekosystému na základe prirodzených zákonov základných živlov obsiahnutých v našom svete -  oheň, voda, zem a vzduch. Keďže je v okolí Vrboviec ekosystém aj vďaka ochrane štátu naozaj jedinečný, už teraz sa tešíme na ďalšie podujatia, ktoré tu v Bielych Karpatoch pripravíme. 

AN: Skúste na záver zhrnúť, čo znamená Kung Fu pre vás osobne a možno pár slov pre vašich budúcich študentov?

V priebehu štúdia som prišiel na mnoho vecí, avšak najpodstatnejšie je poznanie, že praktikovanie bojového umenia ako je napríklad Kung Fu prináša do života pocit bezpečia, rovnováhy a tým sa stávam lepším človekom. Rád odovzdávam toto poznanie ďalej a teším sa z pribúdajúceho sa počtu nových študentov. Rád ich privítam v telocvični vo Vrbovciach alebo na akomkoľvek inom podujatí počas roka.

Promo 1
DSC06782
DSC05780
DSC06731
DSC06660
DSC06549
bottom of page