top of page

Mgr. Mária Kotusová

Cestou životom sa stávame rôznymi ľuďmi, zastávame rôzne role, máme

veľa rôznych zručností všetko v jednom človeku. Ja som v tomto momente

svojho života najmä mama, manželka a psychologička. Zaoberám sa tým

ako pochopiť naše deti a zistiť čonaozaj potrebujú aby boli šťastné

a spokojné. A my rodičia s nimi.

 

Moja cesta psychologičky sa naplno rozvinula až po narodení mojej dcérky.

Ako rodič som zistila, že literatúra týkajúca sa výchovy detí je veľmi obsiahla

a hlavne rozporuplná. Pátrala som prečo majú deti všetky možné, dospelým často nepríjemné prejavy. Viem totiž, že keď  pochopíme PREČO?, je omnoho jednoduchšie vysporiadať sa s tým a vyriešiť

situáciu. Dáva nám to silu a pevnú pôdu pod nohami.

 

Prírodu milujem, fascinuje ma ako je v nej všetko dokonale zariadené a funguje.

Tiež zo srdca cítim, že je čas pracovať na vzťahoch - k sebe, k partnerovi, k deťom,

k okoliu. Vývinový prístup na základe vzťahovej väzby, ktorý pokorne verí v múdrosť

prírody, je preto pre mňa výbornou bázou, od ktorej sa môžem odraziť. Dáva mi

dôveru, že všetko – áno, aj detský vzdor a agresivita – má svoj dobrý dôvod.

Ak pochopíme príčinu správania, pomáha nám to s ňou pracovať tak, aby sme mali

s deťmi plnohodnotný napĺňajúci vzťah.

Súzniem s tým, že vývine má všetko svoj čas a pokiaľ máme vhodné podmienky,

ľudský potenciál sa sám rozvinie. Sme predsa súčasťou prírody. Môžeme sa uvolniť

v rodičovaní a strachoch, či je moje dieťa „normálne“, že už by predsa malo vedieť počkať, či z toho hnevu niekedy vyrastie atp. Je to pre mňa krásna cesta návratu k vlastnej intuícií a inštinktom, ktoré sú nánosmi doby často potlačené. Pomáha mi mať silu byť každodenne rodičom.

 

Vo svojej práci čerpám najmä z poznatkov Dr. Neufelda, ktorý zostavil vývojovú teóriu na základe väzby, čo veľmi dobre dopĺňa moje vzdelanie v odbore Sociálna a pracovná psychológia. Ak je to žiadúce do svojej praxe zapájam aj meditačnú prax v budhistickej meditácii vipassana, či poznatky z neurovedy a praxe Dr. Dispenzu.

 

Pomocou tohto prístupu vám viem pomôcť vniesť do vzťahov porozumenie, dôveru a pohodu. Spoločne vieme zistiť, čo potrebujete vy a vaše deti aby vám bolo spolu príjemne.

Aby som prehĺbila svoje znalosti, neustále dopĺňam svoje vzdelanie.

Som v učiacom procese aby som sa mohla stať oficiálnym

facilitátorom kurzov Neufeld Institute.

 

Tiež pomáham moderovať príspevky vo FB skupine, ktorá je

oficiálnym FB kanálom pre Neufeld Institute CZ/SK

Na mojom FB profile môžete nájsť videá, ktoré natáčam na tému

"Ťažké situácie s deťmi a ich prepojenie na vývinovú psychológiu". Vo

videách popisujem autentické situácie, ktoré sa udiali u nás doma, naše riešenie a vysvetlenie situácie z pohľadu psychológie.

Čas od času ogranizujem besedy na témy detského vzdoru, argesivity, či pozornosti. O najbližších udalostiach informujem taktiež na mojom FB profile.

Viac o vývojovej teórii väzby si môžete prečítať tu alebo tu.

Okrem spomínaných rolí som aj kuchárka zdravých

chutných vege jedál, venujem sa meditácii a osobnému

rozvoju, bylinkárstvu, tvoreniu a celostnému pohľadu

na zdravie človeka. Rada cvičím a chodím do prírody

pozorovať a čerpať energiu.

Kontakt:

tel: 0948 035 127

mail: majka.hrk@gmail.com

fb: Mária Kotusová

Príspevok za poradenstvo použijeme na chod nášho oz a na výške

sa dohodneme.

beseda Hruba vrbka.jpg
bottom of page